Aktivity

Modernizácia ČOV

V roku 2013 sa v našej spoločnosti Duslo  a.s. prevádzka Šaľa ukončila modernizácia čističky odpadových vôd v hodnote 16,2 mil.€. Podstatou rekonštrukcie bola úprava existujúceho zariadenia a zmena technologického procesu. Vďaka tomu sa výrazne zlepšila kvalita vôd v rieke Váh.

Na prevádzke Bratislava bola taktiež zrealizovaná rekonštrukcia ČOV v celkovej hodnote 8 mil.€. Jej podstatou bola zaradenie biologického procesu čistenia odpadných vôd, realizácia predúpravy odpadných vôd na výrobnej prevádzke a zavedenie systému čiastočne opakovaného využitia vody. Tým sa znížilo množstvo čerpanej vody z Dunaja a zvýšila sa kvalita vypúšťanej vody.

 

Hasiči v akcii

hasičiV júni 2013 pri príležitosti Medzinárodného dňa detí bolo v spolupráci so Závodným hasičským útvarom zorganizované podujatie pre deti „Hasiči v akcii“. Hasiči pripravili športové súťaže, predviedli ukážky a simulácie hasičských činností, čo nadchlo deti, ale aj nejedného z rodičov. Najväčšiu pozornosť lákala plošina, na ktorej sa niektorí vyviezli do výšky a zhora si pozreli panorámu mesta. Nielen deti, ale aj dospelí mali o výhľad veľký záujem a trpezlivo stáli v rade.

Počas vydareného dňa bolo účastníkom ponúknuté aj bohaté občerstvenie. Chutný guláš navarili kuchári - hasiči a podávali k nemu aj nápoje. Všetky deti boli ocenené sladkými odmenami; za účasť v súťažiach obdržali diplomy a vecné ceny, pričom najväčšou odmenou pre deti bola atrakcia „behanie v pene“.

 

Zamestnanecký deň

24. mája 2014 sa uskutočnil Zamestnanecký deň Dusla 2014. Pre návštevníkov,  zamestnancov s rodinnými príslušníkmi, bol pripravený bohatý program – športové turnaje vo futbale a petangu, detské atrakcie ako napr. chemické tvorivé dielne, maľovanie na tvár, jazda na poníkoch, škola žonglovania, chodenie na chodúľoch, skákanie vo vreci, jazda na elektrickom skateboarde, trenažér F1, detské divadelné predstavenie Cirkus obrov, ukážky hasičskej techniky a ďalšie. Dámy sa nechali skrášliť vizážistkami a vo veciach módy sa radili s profesionálnym stylistom.

Takmer 1300 návštevníkom hrala na počúvanie i do tanca dychová hudba Močenská kapela a vyvrcholením Zamestnaneckého dňa Duslo 2014 bolo vystúpenie populárnej hudobnej skupiny Gladiátor.

 

1.ročník Súťaže vo varení guláša

26. septembra 2014 naši zamestnanci po prvýkrát súťažili o najlepší guláš. Až 16 súťažných tímov sa pripravovalo na veľké zápolenie od rána. Varili guláš bravčový, hovädzí, miešaný, niektorí pridali aj mäso z diviaka či zo srnca. Tímy pripravili na zahryznutie pre „ochutnávačov“ koláčiky, jednohubky, klobásy, mastný chlieb s cibuľou, vynikajúci ovocný punč a ďalšie dobroty. Všetci sa mohli občerstviť aj lahodnými oškvarkovými pagáčmi, kofolou a horúcim čajom.

Popoludní cestou do a najmä z práce za zastavilo na ochutnanie guláša takmer 400 zamestnancov. Porotou boli za najlepší guláš odmenené tri družstvá, ďalšie zvíťazili v hodnotení Najkrajšia jesenná výzdoba, Najnápaditejšia výzdoba a super zabávači, Miss tím a Najkrajšie tímové oblečenie. Na záver bol vyhlásený najlepší guláš hodnotený zamestnancami. Hoci vyhrali len niekoľkí, v skutočnosti vyhrali všetci, pretože všetky guláše boli výbornej chuti a už okolo 16-tej hodiny boli všetky kotlíky prázdne.

Všetci zúčastnení boli spokojní s týmto podujatím a už rozmýšľajú, aký guláš bude nabudúce...

 

Duslo, a. s., podporuje mladých chemikov.

8. ročník „Letnej školy chemického a environmentálneho inžinierstva”, ktorý usporiadal Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva FCHPT Slovenskej technickej univerzity, sa konal

v prvý prázdninový týždeň tohto leta. Letná škola je vzdelávaco-informačným kurzom pre študentov stredných škôl o prírodovednom a technickom vzdelávaní, náplni a metodike výskumnej činnosti v oblasti prieniku prírodných a technických vied s prácou vo výskumných laboratóriách ústavu, finančne

podporovaný Slovenskou spoločnosťou chemického inžinierstva. Počas celého týždňa sa študenti zúčastňovali na odborných prednáškach, napr.: Chémia a chemické inžinierstvo, Reaktory okolo nás a ďalšie. Študenti absolvovali niekoľko inštruktážnych laboratórnych prác a v posledný deň Letnej školy pred odbornou porotou prezentovali výsledky týchto prác. Jedným z členov poroty bol aj zástupca Duslo, a. s. Ing. Branislav Brežný, ktorý s Bc. Kristínou Wenzlovou prezentovali výrobný program podniku a možnosti spolupráce so študentmi. Zároveň odmenili študentov umiestnených na prvých troch miestach.

 

37. ročník Letnej školy chemikov organizovanej Slovenskou chemickou spoločnosťou pri Slovenskej akadémii vied s podporou Duslo, a. s., je ďalším tradičným celoslovenským tematickým

prázdninovým podujatím pre žiakov s hlbším záujmom o štúdium chémie, ktorý sa uskutočnil na prelome júna a júla 2014 a zúčastnili sa ho víťazi krajských chemických olympiád. Cieľom Letnej školy chemikov je podporovať najmä rozvoj osobnosti talentovanej mládeže, umožniť aktívnu prácu

v chemických laboratóriách a pripraviť sa na riešenie úloh chemickej olympiády vo vyšších kategóriách.

Člen koncernu AGROFERT

 

Objednávanie vstupov kamiónov

 

Etická linka AGROFERT