Globálna produktová stratégia (GPS)

Globálna produktová stratégia (GPS), iniciatíva, ktorú v roku 2006 vyvinula Medzinárodná rada chemických asociácií, nadväzuje na prvky starostlivosti o produkt - product stewardship a dobrovoľnej iniciatívy Responsible Care.

Súbory na stiahnutie

  Cyklohexylamín Amoniak
  Difenylamín Dusičnan amónny
  Dusantox® 6PPD Kyselina dusičná
  Dusantox® IPPD  
  Dusantox® L  
  Ftalimid  
  Sulfenax® CBS  
  Sulfenax® TBBS  

 

Člen koncernu AGROFERT

 

Objednávanie vstupov kamiónov

 

Etická linka AGROFERT