Kontakty

Duslo, a.s.

Administratívna budova, ev. č. 1236
927 03 Šaľa
Slovenská republika

Recepcia

Tel.: +421 31 775 1111
Fax: +421 31 775 3000
E-mail: duslo@duslo.sk

Podniková predajňa

vonkajší areál Duslo, a.s.
Pondelok - piatok/ 7.00 - 15.00 hod.
Tel.: +421 31 775 2460


 

 

Manažment:

Obchodné kontakty:

Ing. Petr Bláha
podpredseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Tel.: +421 31 775 2510
Fax:  +421 31 775 3001
E-mail: sgr@duslo.sk

Mgr. Pavel Hanus, MBA
obchodný riaditeľ

Tel.: +421 31 775 2260
Fax:  +421 31 775 4001
E-mail: pavel.hanus@duslo.sk

JUDr. Silvia Karásiková
personálny riaditeľ

Tel.:  +421 31 775 4116
Fax:  +421 31 775 3011
E-mail: silvia.karasikova@duslo.sk

Ing. Vladimír Hrubý
odbor nákupu a logistiky

Tel.: +421 31 775 4443
Fax:  +421 31 775 3003
E-mail: vladimir.hruby@duslo.sk

Ing. Kvetoslava Trenčianska
finančný riaditeľ

Tel.: +421 31 775 2570
Fax: +421 31 775 3041
E-mail: kvetoslava.trencianska@duslo.sk

Ing. Ondrej Marko
odbor predaja anorganika

Tel.:  +421 31 775 3271
E-mail: ondrej.marko@duslo.sk

Ing. Roman Protuš
technický riaditeľ

Tel.:  +421 31 775 2757
Fax:  +421 31 775 3071
E-mail: roman.protus@duslo.sk

Ing. Michal Šulek
odbor predaja organika

Tel.:  +421 31 775 2124
E-mail: michal.sulek@duslo.sk

Ing. Róbert Matula
riaditeľ  úseku nákupu a logistiky

Tel.:  +421 31 775 3160
Fax:  +421 31 775 2442
E-mail: robert.matula@duslo.sk

Ing. Roman Lichardus
oddelenie kontraktácií

Tel.: +421 31 775 4180
Fax: +421 31 775 3078
E-mail: roman.lichardus@duslo.sk

Ing. Miroslav Potaš
riaditeľ SBU energetika

Tel.: +421 31 775 4138
Fax: +421 31 775 3008
E-mail: miroslav.potas@duslo.sk 

Ing. Kamil Vali 
výrobný riaditeľ anorganika

Tel.: +421 31 775 2533
Fax:  +421 31 775 3010
E-mail: kamil.vali@duslo.sk

 

Ing. Tibor Šereš
výrobný riaditeľ Strážske

Tel.:  +421 905 423 256
Fax:  +421 5 664 911 03
E-mail: tibor.seres@duslo.sk

 

Ing. Pavel Bíro
výrobný riaditeľ organika

Tel.:  +421 31 775 4392
E-mail: pavel.biro@duslo.sk

 


 


 

 


  

 

span style=/a/p

color:#000000tr

span style=/abr

h3br br

br

Člen koncernu AGROFERT

 

Objednávanie vstupov kamiónov

 

Etická linka AGROFERT