Náborové aktivity

Duslo, a.s. v snahe zabezpečiť výchovou a vzdelávaním svojich budúcich zamestnancov, nadväzuje na tradíciu vlastného vzdelávacieho zariadenia a v spolupráci so Spojenou školu, Nivy 2, Šaľa - Veča, bývalým Stredným odborným učilišťom chemickým, od septembra 2015 podporuje študentov vybraných učebných a študijných odborov. V školskom roku 2015/2016 sme náborovými aktivitami získali 61 študentov, v aktuálnom 2016/2017 sa ďalší 54 žiaci pripravujú pre potreby nášho podniku. V súčasnosti navštevujeme triedy 9. ročníkov základných škôl a hľadáme žiakov do nasledujúceho školského roku.

 

 

Člen koncernu AGROFERT

 

Objednávanie vstupov kamiónov

 

Etická linka AGROFERT