Aktuálny cenník v podnikovej predajni (19.05.2017)

Aktuálny cenník

Podniková predajňa bola zriadená dňa 1.2.1993 s vlastným štatútom a prevádzkovým poriadkom.  V rámci optimalizácie logistiky a predaja sa podniková predajňa po 21 rokoch prevádzky na ul. Pázmaňa  v centre Šale  presťahovala do priestorov bývalého centrálneho  bufetu v areáli Duslo, a.s. Vstup do podnikovej predajne je z prístupovej cesty mimo areálu podniku.

Podniková predajňa v súčasnosti zabezpečuje predaj výrobkov maloodberateľom z produkcie Dusla, a.s. a tiež tovar od iných dodávateľov v rámci skupiny AGROFERT.

Touto cestou by sme chceli pozvať všetkých zamestnancov spoločnosti Duslo, a.s., ale aj ostatných záujemcov o ponúkaný sortiment výrobkov, aby navštívili našu predajňu, ktorá je v prevádzke od 3.3.2014. 

Otváracie hodiny: pondelok až piatok od 7:00 hod. do 15:00 hod.                

Kontakt:  031/775 24 60

email: predajna@duslo.sk

Z ponuky vyberáme nasledovné hnojivá určené pre maloodberateľov:

  • Granulované hnojivá dusíkaté LAD a močovina, dusíkaté s obsahom síry a horčíka MAGNISUL®. Tieto hnojivá sú vhodné na základné hnojenie dusíkom, sírou a horčíkom pre všetky typy plodín.

Predaj granulovaného hnojiva LAD 27% a špeciálneho hnojiva DUCANIT®je regulovaný rozhodnutím Európskeho Parlamentu a Rady č. 1348/2008/ES zo dňa 16.12.2008.

Podľa prílohy XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) ( 1 ) sa členom širokej verejnosti zakazuje dodávať dusičnan amónny, ktorý by sa dal ľahko zneužiť ako prekurzor výbušnín.

Dodávky dusičnanu amónneho určitým profesionálnym používateľom, najmä poľnohospodárom, sú však povolené. Tieto dodávky by preto mali podliehať mechanizmu registrovania.

1. Na účely registrácie podľa článku 4 ods. 3 sa členovia širokej verejnosti identifikujú prostredníctvom oficiálneho dokladu totožnosti.
2. Register zahŕňa aspoň tieto informácie:
a) meno, adresu a podľa okolností buď osobné číslo člena širokej verejnosti, alebo druh a číslo ich oficiálneho dokladu totožnosti;
b) názov látky alebo zmesi vrátane miery jej koncentrácie;
c) množstvo látky alebo zmesi;

d) zamýšľané použitie látky alebo zmesi, ako ho uvádza člen širokej verejnosti;
e) dátum a miesto transakcie;
f) podpis člena širokej verejnosti.

  • Špeciálne hnojivo DUCANIT® je 100 % vodorozpustný liadok vápenatý, GG kvality. Produkt je dokonale rozpustný vo vode, preto sa používa v špeciálnom záhradníctve, na hydroponické pestovanie zeleniny, ovocia aj kvetov v skleníkoch, na kvapkové závlahy, resp. zálievku.
  • Komplexné hnojivo NPK 15:20:10 (+1,5 Zn) špeciálne pripravené na základné hnojenie kukurice.
  • Kvapalné hnojivá DAM® a DUMAG®. Oba tieto typy kvapalných hnojív sú vhodné ako na foliárnu aplikáciu (pozor na popálenie listov), tak aj na zálievku všetkých typov plodín.
  • Doterajší sortiment predávaných výrobkov je rozšírený o ďalšie druhy hnojív z produkcie našej skupiny AGROFERT. Konkrétne ide o hnojivá z produkcie Lovochemie,a. s. Lovosice.

CERERIT (NPK 8:13:11) je bezchloridová forma NPK najčastejšie používaná na základné hnojenie záhradných plodín.
LOVOGREEN (NPK 20:5:8:+2MgO) je komplexné granulované hnojivo zelenej farby, špeciálne vyvinuté na hnojenie všetkých druhov trávnikov (okrasné trávniky, ihriská).
LOVOFLOR (NPK 4-2, 5-3) je kvapalné hnojivo určené na aplikáciu zálievkou pre kvety ako exteriérové, tak  aj interiérové.

Pre domácich majstrov a kutilov:

Rôzne typy lepidiel DUVILAX v 250 g, 500 g, 1 kg, 5 kg, 10 kg a 30 kg balení.

Aktuálny cenník

Člen koncernu AGROFERT

 

Objednávanie vstupov kamiónov

 

Etická linka AGROFERT