Aktuality

3. 04. 2017
Zamestnávateľ sa dohodol s odborovou organizáciou na znení Dodatku č. 3 ku kolektívnej zmluve, ktorá bude platiť do 31.3.2018. Dodatok bol podpísaný na stretnutí zástupcov vedenia so zástupcami odborových organizácií.
6. 03. 2017
Duslo, a.s. začiatkom roka 2017 uviedlo v Centre zdravotnej starostlivosti do prevádzky moderný digitálny röntgenový prístroj, ktorý má oproti minulému viacero výhod.
6. 03. 2017
UNION Zdravotná poisťovňa spolu s Iniciatívou za zdravšie Slovensko od roku 2010 udeľuje ocenenie za starostlivosť o zdravie zamestnancov, bezpečné pracoviská a zdravý životný štýl v súťaži Zdravá firma roka. Duslo, a.s.
26. 01. 2017
V poradí druhý „novodobý“ Ples Duslo sa konal 21. januára 2017 v elegantne vyzdobených priestoroch Domu kultúry v Šali. Ples otvorila personálna riaditeľka Dusla JUDr. Silvia Karásiková a moderátorka Veronika Paulovičová.
6. 02. 2017
Prehlásenie AGROFERT, a.s., k novele zákona o konflikte záujmov
22. 12. 2016
Pri príležitosti sviatku Mikuláša mali deti a vnuci našich zamestnancov krásny zážitok - predstavenie „Zázračný deň začína“ v podaní šalianskeho súboru Materinky.
4. 11. 2016
Duslo úspešne postupuje za svojím cieľom – mať vlastnú novú výrobňu čpavku. Plynule realizuje jednotlivé fázy projektu, v súčasnosti už začína inštalovať technológie. Na prvých dvoch fotografiách vidíme stavenisko pred začatím výstavby a dnes.
22. 12. 2016
Ing. Vojtech Valent, MBA, bol 29. novembra 2016 na slávnostnej konferencii pri príležitosti 25. výročia založenia Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky ocenený za dlhoročnú prácu v chemickom priemysle Slovenskej republiky.
14. 07. 2016
Žiaci vybraných študijných a učebných odborov na Spojenej škole v Šali – Veči ukončili školský rok 2015/2016, po prvýkrát s finančnou podporou Dusla, ktoré im poskytlo štipendium, bezplatné stravovanie, pracovné oblečenie a obuv na praktické vyučovanie a v súčasnosti,

Stránky

Člen koncernu AGROFERT

 

Objednávanie vstupov kamiónov

 

Etická linka AGROFERT