Kolektívne vyjednávanie je ukončené

Zamestnávateľ sa dohodol s odborovou organizáciou na znení Dodatku č. 3 ku kolektívnej zmluve, ktorá bude platiť do 31.3.2018. Dodatok bol podpísaný na stretnutí zástupcov vedenia so zástupcami odborových organizácií. Od 1.4.2017 dôjde k nárastu miezd všetkých výrobných zamestnancov. Príplatky za zmenovú prácu sa zvýšili o takmer 20 % a prítomnostná prémia o 71 %. Minimálne zvýšenie mesačného príjmu u robotníckych pozícií je 25 € mesačne, pričom u vybraných skupín zamestnancov sa v závislosti od typu pracoviska a harmonogramu práce celková mesačná mzda zvýši až o 115 € mesačne. Administratívni pracovníci si prilepšia o nový benefit - 4 dni plateného voľna za kalendárny rok, tzv. sick days. Kolektívni vyjednávači sú presvedčení, že dohodnuté podmienky budú vnímané pozitívne a prispejú k udržaniu zamestnanosti.
JUDr. Silvia Karásiková, personálna riaditeľka

Člen koncernu AGROFERT

 

Objednávanie vstupov kamiónov

 

Etická linka AGROFERT