Kariéra

Pre dosiahnutie podnikateľských zámerov a celkovej úspešnosti Duslo, a.s., venujeme mimoriadnu pozornosť spojeniu personálneho riadenia s novou technikou a výrobnou technológiou, pričom dôraz kladieme na výber a zdokonaľovanie odborných spôsobilostí našich pracovníkov.

Voľné miesta

Člen koncernu AGROFERT

 

Objednávanie vstupov kamiónov

 

Etická linka AGROFERT