Duslo, a.s.

Duslo, a.s. je člen koncernu AGROFERT.

Patrí k najvýznamnejším spoločnostiam chemického priemyslu na Slovensku. Vyprofilovalo sa na výrobcu hnojív európskeho významu a globálneho dodávateľa gumárskych chemikálií, je výrobcom polyvinylacetátových a polyakrylátových lepidiel a disperzií, ktoré dodáva aj na svetový trh.

Produktové portfólio spoločnosti obsahuje:

  • priemyselné hnojivá,
  • gumárske chemikálie,
  • disperzie a lepidlá,
  • produkty horčíkovej chémie,
  • špeciálne výrobky

Spoločnosť sa  so svojimi výrobnými jednotkami  nachádza v tesnej blízkosti mesta Šaľa, ktoré leží v nitrianskom kraji na juhu západného Slovenska, 65 km od hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Časť výrobných a obslužných činností sa vykonáva v Bratislave (v bývalom areáli  Istrochem, ktorý sa stal od 1.1.2006 súčasťou Duslo, a.s.).

Člen koncernu AGROFERT

 

Objednávanie vstupov kamiónov

 

Etická linka AGROFERT