História

História Duslo, a.s. sa datuje od roku 1958, kedy sa položili základy nového závodu na výrobu dusíkatých hnojív v Šali pod názvom Dusikáreň Šaľa.

Duslo prešlo niekoľkými etapami výstavby. Pôvodný výrobný program sa postupne rozšíril o prostriedky na ochranu rastlín, disperzie a lepidlá, gumárske chemikálie a špeciálne produkty organickej a anorganickej chémie. Duslo od svojho vzniku prešlo niekoľkými transformáciami. V roku 1994 vznikla akciová spoločnosť (Duslo, a.s.). V roku 2005 sa Duslo, a.s. stalo súčasťou medzinárodnej skupiny Agrofert  Holding, a.s. pôsobiacej v chemickom priemysle, poľnohospodárstve a potravinárstve.

Duslo, a.s. v roku 2005 získalo akcie spoločnosti Istrochem a od 1.1.2006 je  Istrochem súčasťou Duslo, a.s..

Istrochem patril k najstarším podnikom chemického priemyslu. Firmu založil švédsky vynálezca dynamitu Alféd Nobel v roku 1873 ako súčasť tovární Dynamit Nobel, neskôr Dynamit Nobel, a.s. Po znárodnení v roku 1946 sa zmenil názov spoločnosti na Chemické závody Dynamit Nobel, neskôr na Chemické závody Juraja Dimitrova a od roku 1991 na Istrochem. V roku 1994 bol Istrochem privatizovaný ako akciová spoločnosť a v roku 2002 sa stal súčasťou Agrofert Holding, a.s. Od roku 2006 funguje ako súčasť spoločnosti Duslo, a.s.

História v skratke:

1958 - založenie závodu Duslo (Dusikáreň Šaľa)
1960 - začiatok výroby priemyselných hnojív
1966 - vznik Duslo, národný podnik Šaľa
1969 - začiatok výroby PVAC disperzií
1981 - začiatok výroby gumárskych chemikálií
1989 - zmena právnej formy na Duslo, štátny podnik
1990 - získanie oprávnenia na zahranično-obchodné činnosti
1994 - založenie akciovej spoločnosti Duslo, a.s.
2005 - Duslo, a.s. ako súčasť skupiny Agrofert Holding, a.s.
2006 - fúzia s Istrochemom, a.s.

1873 - založenie dynamitovej továrne Dynamit Nobel, neskôr Dynamit Nobel, a.s.
1946 - znárodnenie a zmena názvu na Chemické závody Dynamit Nobel, n.p.
1951 - zmena názvu na Závod Juraja Dimitrova, n.p.
1958 - zmena názvu na Chemické závody Juraja Dimitrova, n.p.
1991 - zmena názvu na Istrochem, š.p.
1994 - Istrochem, a.s. (štátna akciová spoločnosť)
1996 - Istrochem, a.s. (súkromná akciová spoločnosť)
2002 - Istrochem, a.s. sa stáva súčasťou skupiny Agrofert Holding, a.s.
2006 - fúzia s Duslo, a.s.

Člen koncernu AGROFERT

 

Objednávanie vstupov kamiónov

 

Etická linka AGROFERT