Disperzie a lepidlá

OBLASTI POUŽITIA

  • Papierenský a polygrafický priemysel
  • Stavebníctvo
  • Drevárske lepidlá
  • Výroba farieb
  • Výroba lepidiel
  • Priemysel sklených vlákien a textilný priemysel
  • Výroba kobercov
  • Špeciálne použitie
  • Pre domácich majstrov

Drevárske lepidlá

Vinylacetátové lepidlá si už dávnejšie našli uplatnenie v drevárskej a stolárskej výrobe a to predovšetkým z dôvodu vysokej adhézie k drevu prieniku do drevnej hmoty. V porovnaní s inými typmi lepidiel majú niekoľko významných vlastností, ktoré sú zvlášť podstatné pre túto oblasť použitia. Prvou z nich je okamžitá pripravenosť lepidla na použitie, bez zvláštnej úpravy. Lepidlo je po vytvrdnutí mäkšie a pružnejšie, ako iné drevárske lepidlá, preto, prakticky vôbec nespôsobuje otupovanie nástrojov pri obrábaní zlepených dielcov. Práca s lepidlom je po zdravotnej stránke nezávadná, lebo lepidlo neobsahuje žiadne škodlivé rozpúšťadlá. Nezanedbateľnou je univerzálnosť použitia, relatívne malého počtu typov na celý rad rôznych typov spoja, rôznych drevín a materiálov.

Viac informácií

Člen koncernu AGROFERT

 

Objednávanie vstupov kamiónov

 

Etická linka AGROFERT