Disperzie a lepidlá

OBLASTI POUŽITIA

  • Papierenský a polygrafický priemysel
  • Stavebníctvo
  • Drevárske lepidlá
  • Výroba farieb
  • Výroba lepidiel
  • Priemysel sklených vlákien a textilný priemysel
  • Výroba kobercov
  • Špeciálne použitie
  • Pre domácich majstrov

Papierenský a polygrafický priemysel

Používanie disperzných lepidiel v papierenskom priemysle je jednou z tradičných možností ich uplatnenia. Ich výhodami sú veľmi dobré adhézne vlastnosti v širokom rámci použití, okamžitá pripravenosť na použitie, jednoduché nanášanie, vysoká odolnosť zlepeného spoja proti starnutiu, teplote a olejom a veľmi dobrá spracovateľnosť.

Viac informácií

Člen koncernu AGROFERT

 

Objednávanie vstupov kamiónov

 

Etická linka AGROFERT