Disperzie a lepidlá

OBLASTI POUŽITIA

  • Papierenský a polygrafický priemysel
  • Stavebníctvo
  • Drevárske lepidlá
  • Výroba farieb
  • Výroba lepidiel
  • Priemysel sklených vlákien a textilný priemysel
  • Výroba kobercov
  • Špeciálne použitie
  • Pre domácich majstrov

Výroba farieb

Jednou z najvýznamnejších zložiek v receptúre na výrobu disperzných farieb je použité disperzné spojivo. Od typu a množstva použitej disperzie závisí schopnosť náteru odolávať namáhaniu z okolitého prostredia, vrátane otierania a omývania. Zároveň výrazne vplýva na silu prídržnosti k podkladu, na odolnosť proti UV žiareniu, na nasiakavosť a priepustnosť pár, na životnosť náteru a v neposlednom rade na jeho kryciu schopnosť. Jedným z používaných disperzných spojív vhodných na výrobu kvalitných disperzných náterov sú práve vinylacetátové disperzie. Takéto farby sú obecne riediteľné vodou, netoxické, sú environmentálne a hygienicky nezávadné, neobsahujú žiadne organické rozpúšťadlá.

Viac informácií

Člen koncernu AGROFERT

 

Objednávanie vstupov kamiónov

 

Etická linka AGROFERT