Disperzie a lepidlá

OBLASTI POUŽITIA

  • Papierenský a polygrafický priemysel
  • Stavebníctvo
  • Drevárske lepidlá
  • Výroba farieb
  • Výroba lepidiel
  • Priemysel sklených vlákien a textilný priemysel
  • Výroba kobercov
  • Špeciálne použitie
  • Pre domácich majstrov

Výroba kobercov

Jedným z dôležitých krokov v technológii výroby kobercov je takzvaná rubová úprava. V podstate ide o nanesenie polymérneho spojiva plneného kriedou alebo iným anorganickým plnivom, a vodou zriedeného na potrebnú tekutosť, na rub kobercovej tkaniny. Táto úprava má viacero funkcií. Jednak zafixuje vlákno koberca na jeho pôvodnom mieste, umožní jeho dobré priľnutie k podkladu, zafixuje ho na mieste jeho umiestnenia a dodá mu potrebnú hmotnosť.

Výhodou používania polyvinylacetátových disperzií Duvilax, ako spojiva pre rubové úpravy, je okrem jeho vysokej afinite ku kobercovej tkanine a plniteľnosti aj jeho zdravotná a hygienická nezávadnosť. Disperzie Duvilaxy používané pre tento účel neobsahujú žiadne zdraviu škodlivé látky, nemajú nepríjemný zápach a po vyschnutí neuvoľňujú žiadne toxické látky do okolia.

Viac informácií

Člen koncernu AGROFERT

 

Objednávanie vstupov kamiónov

 

Etická linka AGROFERT