Disperzie a lepidlá

OBLASTI POUŽITIA

  • Papierenský a polygrafický priemysel
  • Stavebníctvo
  • Drevárske lepidlá
  • Výroba farieb
  • Výroba lepidiel
  • Priemysel sklených vlákien a textilný priemysel
  • Výroba kobercov
  • Špeciálne použitie
  • Pre domácich majstrov

Výroba lepidiel

Jednou zo základných vlastností disperzií vyrobených na báze homo- a kopolymérov polyvinylacetátu je ich lepiaci účinok. Mnohé z nich sú bez akýchkoľvek úprav vhodné na priame použitie pri lepení rôznych materiálov. Spoločnou vlastnosťou všetkých disperzných lepidiel je možnosť ich upravovania vodou, umývanie vodou a s tým súvisiacu environmentálnu vhodnosť a čisté pracovné a životné prostredie.

Disperzné lepidlá vyrobené na vodnej báze sú výbornými lepidlami pre látky, ktoré sú savé (prijímajú vlhkosť z lepidla). Moderné technológie lepenia dnes umožňujú vzájomné zlepovanie aj obmedzene savých prípadne až nesavých materiálov (obecne sa vyžaduje aby aspoň jeden z lepených materálov prijímal vlhkosť z lepidla).

Disperzie sa modifikujú pridaním rôznych živíc, plnív, plastifikátorov, zmäkčovadiel, biocídov, polyvinylalkoholu a pod.

Viac informácií

Člen koncernu AGROFERT

 

Objednávanie vstupov kamiónov

 

Etická linka AGROFERT