Hnojivá

Výroba priemyselných hnojív spočíva vo vlastnej výrobe amoniaku za použitia modernej technológie. Amoniak sa spotrebováva ako základná surovina pri výrobe hnojív. Finálna forma hnojív je pevná (granulovaná, prilovaná), alebo kvapalná.

Granulované dusíkaté hnojivá

Obsahujú základnú živinu dusík a podľa typov hnojív môžu obsahovať aj sekundárne živiny ako horčík, vápnik a síru.


Močovina - KBÚ
Prilovaná močovina obsahuje 46% dusíka, používa sa v poľnohospodárstve a v priemysle.

Liadok amónny s dolomitom (LAD) - KBÚ
Dusíkaté hnojivo obsahujúce 27 % dusíka a 4,1 % celkového MgO, približne 7 % CaO celkového a 2 % CaO vodorozpustného. 

DUCANIT® - KBÚ
Liadok vápenatý 100 % vodorozpustný pre hydropónie a kvapkové závlahové systémy výživy s obsahom 15,5 % N a 26,3 % CaO.

DASA® 26/13 - KBÚ
Dusíkaté hnojivo s obsahom síry. Obsah dusíka je 26 % a obsah síry je 13 %.

MAGNISUL® - KBÚ
Dusíkaté hnojivo s obsahom vodorozpustného horčíka a síry.  Obsah dusíka je 21 %, MgO 5 % a síry 11 %.

DASAMAG® - KBÚ
Dusíkaté hnojivo s obsahom síry a horčíka s nižším okysľujúcim účinkom pre pôdu. Horčík je v hnojive prítomný vo forme magnezitu. Obsah dusíka je 24 %, MgO 6 % a síry 10 %.

ENSIN® - KBÚ
Granulované dusíkaté hnojivo s obsahom síry a inhibítorov nitrifikácie, ktoré inhibujú biologickú oxidáciu čpavkového dusíka na dusík dusičnanový v pôde.

Člen koncernu AGROFERT

 

Objednávanie vstupov kamiónov

 

Etická linka AGROFERT