Hnojivá

Výroba priemyselných hnojív spočíva vo vlastnej výrobe amoniaku za použitia modernej technológie. Amoniak sa spotrebováva ako základná surovina pri výrobe hnojív. Finálna forma hnojív je pevná (granulovaná, prilovaná), alebo kvapalná.

Kvapalné dusíkaté hnojivá

Dusíkaté kvapalné hnojivá s obsahom sekundárnvch živín.

DAM® 390 - KBÚ
Dusíkaté hnojivo s obsahom 30 % dusíka.

DUMAG® - KBÚ
Dusíkaté hnojivo s obsahom horčíka. Obsah dusíka je 10 % a obsah horčíka je 8 %.

DUSADAM® - KBÚ
Dusíkaté hnojivo s obsahom síry. Obsah dusíka je 24 % a obsah síry je 3 %.

Člen koncernu AGROFERT

 

Objednávanie vstupov kamiónov

 

Etická linka AGROFERT