Špeciálne produkty

AdBlue® - KBÚ
• 32,5 % vodný roztok močoviny s vysokou čistotou na redukciu škodlivých emisií v spalinách úžitkových vozidiel vybavených systémom SCR (selektívna katalytická redukcia).

FindAdBlue.com – Najlepší spôsob, ako nájdete najbližšiu čerpaciu stanicu alebo transportnú spoločnosť s dostupným AdBlue®

® registrovaná obchodná známka spoločnosti Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA)

Cyklohexylamín technický - KBÚ

Dicyklohexlamín technický - KBÚ

PRODUKTY HORČÍKOVEJ CHÉMIE

Produkty horčíkovej chémie sa vyrábajú z domácich prírodných surovinových zdrojov.
Výrobná technológia vyvinutá v Duslo, a.s. umožňuje produkciu špeciálneho chemicky vysokočistého hydroxidu horečnatého, ponúkaného pod obchodným názvom DUHOR®.

Vysoká kvalita DUHORU je vhodná pre dve základné oblasti použitia:
• ekologicky a netoxický retardér horenia do plastov a gumárskych zmesí
• surovina pre farmaceutický a potravinársky priemysel

Retardér horenia a supresor tvorby dymu
» DUHOR® N-PL/S - KBÚ

Surovina pre farmaceutický a potravinársky priemysel
» DUHOR® N - KBÚ

ŠPECIÁLNE PRODUKTY ANORGANIKY

Močovina AM
Prilovaná močovina vysokej čistoty bez povrchovej úpravy s obsahom 46 % N na prípravu AdBlue®.

Močovina kŕmna
Prilovaná močovina s obsahom min. 97 % močoviny pre kŕmne účely dospelých prežúvavcov.

Močovina technická
Prilovaná močovina s obsahom 46 % N určená najmä pre výrobu plastov, močovino-formaldehydových lepidiel a v textilnom priemysle.

Roztok močoviny
Vodný roztok obsahujúci 40 % močoviny je určený pre technické účely.

Roztok dusičnanu amónneho
Vodný roztok obsahujúci 60 % dusičnanu amónneho pre technické účely a výrobu hnojív.
 

Tavenina dusičnanu amónneho

Koncentrovaná tavenina s obsahom 88 – 93 % dusičnanu amónneho.


Kyselina dusičná
Vodný roztok s obsahom 53 - 60 % HNO3  je určený pre technické účely.

Amoniak kvapalný technický
S obsahom 99,8% NH3.

Čpavková voda
Vodný roztok čpavku s obsahom 24 - 25 % NH3.

TRANSHEAT 2000®
Roztok dusičnanu amónneho a močoviny používaný ako ekologický prostriedok na odstraňovanie snehu a ľadu.

 

Člen koncernu AGROFERT

 

Objednávanie vstupov kamiónov

 

Etická linka AGROFERT