Špeciálne činnosti

Utesňovanie netesností metódou Furmanite

Duslo, a.s. ponúka služby v oblasti odstraňovania priemyselných netesností počas plných prevádzkových parametrov na netesnom zariadení metódou FURMANITE. Technológiou FURMANITE je možné odstraňovať netesnosti na všetkých častiach netesných zariadení, armatúr a potrubí vrátane prírubových spojov. Rozsah možností utesňovania je 32MPa a 600°C. Utesňovacie hmoty umožňujú utesniť  paru, vodu, vzduch, dusík a väčšinu chemikálií používaných v priemysle.

Testovanie a nastavovanie poistných ventilov metódou TREVITEST

Duslo, a.s. vlastní licenciu na testovanie a nastavovanie poistných ventilov metódou TREVITEST. Trevitest je technika testovania a nastavovania poistných ventilov počas plnej prevádzky zariadení pričom poistný ventil nie je potrebné demontovať. Celá operácia sa vykonáva na mieste a trvá iba niekoľko minút. Testovaním poistných ventilov metódou TREVITEST je možné ušetriť náklady na skúšanie a nastavovanie poistných ventilov minimálne o 70%.

Viac informácií a kontakty na zodpovedné osoby nájdete na adrese www.furmanite.sk

Činnosti prevádzky elektroúdržby

Prevádzka elektroúdržby VJÚ Duslo, a.s. Šaľa je svojim opravárenským a montážno-dodávateľským programom s dlhoročnou tradíciou, ktorá sa datuje od roku 1960, neoddeliteľnou súčasťou tejto výrobnej jednotky. Prevádzka bola premenovaná v roku 2010. Jej predchodcom bola bývalá elektro – údržba v Duslo, a.s. Šaľa do roku 1992, od roku 1992 do roku 1996 Elek. služ. a EPZ, od roku 1996 do roku 2010 Eldus, a.s 100 % dcérska spoločnosť Duslo, a.s.  

Okrem bežnej údržby elektrických zariadení pre Duslo, a.s. ponúka prevádzka elektroúdržby pre externých odberateľov stredné a generálne opravy elektrických motorov a transformátorov do výkonu 3500 kW  v napäťovom rozsahu 400V, 6000V, 22000V.

Špecifickou činnosťou je výroba CU vinutia pre vysokonapäťové elektrické motory pracujúce v tepelnej triede F do 160°.

 • Silnoprúdová elektrotechnika
 • SO a GO motorov a transformátorov
 • Výroba vinutí pre elektrické motory VN a NN
 • Výroba a opravy hriadeľov rotačných elektrických strojov, opravy ložiskových štítov vložkovaním
 • Oprava mechanických častí elektromotorov ako čapy, štíty, zberacie krúžky u krúžkových motorov, držiaky uhlíkov a uhlíky u jednosmerných a kommutátorových motoroch, pätky motorov a svorkovnice
 • Opravy sú doložené skúšobnými a vyvažovacími protokolmi zo skúšobne
 • Magnetizačné skúšky paketov elektrických strojov
 • Prevíjanie cievok elektromagnetov
 • Na základe požiadavky zákazníka vykonáme: demontáž zariadenia u zákazníka, dovoz do opravy, odvoz zákazníkovi po oprave a montáž zariadenia na post u zákazníka.

„Pridanú hodnotu“ vytvárame v každej našej činnosti

Dlhoročné profesionálne skúsenosti v činnosti opráv elektrických strojov a montáži elektrických zariadení a vysoká odbornosť našich pracovníkov sú garantom úspešnosti a odbornej kvality vykonávaných prác. V zadávacom procese vkladáme do každej etapy realizácie zákazky naše know-how.

Referenčné akcie:

 • DUSLO, a.s.                                                                                                                     
 • ŽOS, a.s. Zvolen
 • EMO, a.s. Mochovce
 • EBO, a.s. Vojany
 • SPaP, a.s. Vojany
 • SPaP. a-s- Bratislava
 • ŽSNP, a.s. Žiar nad Hronom
 • KAPPA, a.s. Štúrovo
 • POVODIE DUNAJA, š.p. Komárno
 • SLOVENSKÝ HODVÁB, a.s., SENICA
 • DOSS-SK, s.r.o., Hlohovec
 • ZVAK Bratislava, š.p. Bratislava
 • VAK Bratislava, š.p. Bratislava
 • JONS MANWILLE, a.s. Trnava
 • OSRAM, a.s. Nové Zámky
 • IN VEST, s.r.o. Šaľa                                                                         
 • COOPER TURBOCOMPRESOR BUF                          
 • DONG-JIN Slovakia s.r.o.
 • SAMSUNG SLOVAKIA Galanta
 • MAN TURBO Slovakia
 • Air Consulting s.r.o. Bratislava
 • ACJ s.r.o. Šamorín
 • Zlatý bažant Hurbanovo a.s.
 • Burda a.s. Bratislava
 • ROTAS s.r.o. Šaľa
 • SPILATEX s.r.o. Levice
 • MILKING s.r.o. Bratislava
 • Fortischem a.s. Nováky
 • SAM Komárno
 • REVYMONT s.r.o. Šaľa
 • BEKAERT s.r.o. Hlohovec
 • MK SERVIS s.r.o. Šaľa
 • SHIN HEUNG PRECISION s.r.o. Šaľa

Kontakt:

DUSLO, a.s.
Administratívna budova ev.č.1236
927 03 Šaľa

Jozef Kristóf
vedúci prevádzky elektroúdržby
Tel.: +421 31 775 2638
Mobil: +421 901 919 355
E-mail: jozef.kristof@duslo.sk

Ing. Karol Buda
TP prevádzky elektroúdržby zodpovedný za SO a GO motorov a transformátorov
Tel.: +421 31 775 2479
Mobil: +421 901 919 372
E-mail: karol.buda@duslo.sk

Bc. Peter Urbaník
TP prevádzky elektroúdržby pre preventívnu a operatívnu údržbu zás.ved.prev.
Tel.: +421 31 775 4380
Mobil: +421 918 640 868
E-mail: peter.urbanik@duslo.sk

Člen koncernu AGROFERT

 

Objednávanie vstupov kamiónov

 

Etická linka AGROFERT