Disperzie a lepidlá

OBLASTI POUŽITIA

 • Papierenský a polygrafický priemysel
 • Stavebníctvo
 • Drevárske lepidlá
 • Výroba farieb
 • Výroba lepidiel
 • Priemysel sklených vlákien a textilný priemysel
 • Výroba kobercov
 • Špeciálne použitie
 • Pre domácich majstrov

Stavebníctvo

Stavebníctvo patrí k tradičným oblastiam použitia disperzií na báze polyvinylacetátu. V zásade sa uplatňujú v štyroch hlavných oblastiach:

 • polymérne spojivá – disperzie sa pridávajú ako jeden z komponentov polymércementových zmesí (betóny, malty, tmely, sanačné materiály a pod.)
 • penetračné materiály – po zriedení vo vode sa používajú na napúšťanie savých podkladov pred lepením, pod omietky, stierky, samonivelizačné podlahy, pod maľovku a podobne
 • disperzné stavebné lepidlá – hotové výrobky určené priamo na použitie s vysokou lepivosťou a maximálnou odolnosťou proti starnutiu spoja
 • stavebno-stolárske lepidlá – hotové výrobky určené na lepenie masívneho dreva, resp. drevotrieskových, resp. drevoštiepkových dosák. 

Viac informácií

Člen koncernu AGROFERT

 

Objednávanie vstupov kamiónov

 

Etická linka AGROFERT